Pravidla pro vkládání fotografií do fotogalerie VFFOTO

Účastníci:
 členové VFFOTO klubu

Omezení:
snímky musí být pořízeny s využitím filtru VFFOTO. Je povoleno vkládat pouze vlastní snímky.

Technika: 
černobílá nebo barevná digitální fotografie

Omezení počtu snímků od každého autora:
v každém týdnu (PO-Ne) max. 3 jednotlivé fotografie

Popis fotografie:
název fotografie, použitá fototechnika (objektiv, tělo, VFFOTO filtr...), doporučeno clona, čas, ISO, volitelně další informace (místo, fotografovaný objekt, zvláštní okolnosti...)

Velikost:
velikost vložených fotografií: Delší strana fotografie minimálně 800 pix, maximálně 1200 pix, formát jpg. U fotografií vkládaných coby soutěžní bez podpisu, vodoznaku či jiné zjevné identifikace autora, u nesoutěžních fotografií dle vůle autora.

Vkládání snímků:
upload autorem po přihlášení. Autor své portfolio ve VFFOTO galerii spravuje sám, včetně možnosti vložené fotografie odstranit.

Autorská práva:
nahráním snímků do VFFOTO galerie autor souhlasí s jejich zpřístupněním výhradně ve webové galerii VFFOTO. (Případné jiné využití bude možné pouze na základě předem uzavřené licenční smlouvy mezi autorem a VFFOTO).

Úloha správce:
správce VFFOTO galerie je oprávněn i bez předchozí výzvy odstranit fotografie které odporují etice, obecně přijímaným pravidlům morálky či občanského soužití, nebo které porušují zákony a právní normy České republiky (jedná se hlavně o pornografii, vulgarity a jí podobné obrazové materiály, etnickou a náboženskou nesnášenlivost...). Správce VFFOTO galerie si vyhrazuje právo pravidla galerie dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti provoz přerušit nebo ze závažných důvodů zcela ukončit.